Posvátný prostor pro ženy

O nás

Otevřely jsme posvátný prostor pro ženy. Inspirovaly jsme se kmenovou tradicí, kde se ženy v období své menstruace uchylovaly do "červeného" stanu, aby se mohly ztišit a slyšet zřetelněji hlas svého vyššího Já a aby předávly své vědění mladším ženám kmene. V tomto období za nimi chodili ostatní pro rady a pomoc.

8 žen zasvětilo projekt Červený stan a udělalo z něj bezpečný, chráněný a posvátný prostor pro všechny ženy, které chtějí proniknout hluboko k samé podstatě ženství, poznat sebe samu, najít svou cestu nebo prostě jen sdílet s ostatními ženami. Zde se ženy dělí o své poznání ve věcech ženských, zemských i nadzemských. Zde ženy pláčou, smějí se, radují se, křičí, zpívají a nebo tichnou. Zde transformují své bolesti, smutky, radosti a hlavně samy sebe.

❈❈❈

K názvu nás inspiroval stejnojmenný film Červený stan:


Já Jsem...