Žij a nech žít

Silvie

Jsem žena, milenka a matka

Obejmi svůj strach a staneš se láskou!

Jsem žena. Jsem šťastná. Miluji a cítím se milována. Žiji s radostí a naplno. Žiji s partnerem, který je mi oporou - je pravdivý, odvážný a pevný. Máme 2 děti - holčiku a chlapce. Dělám práci, která mne baví a naplňuje. Stále častěji mi přicházela myšlenka, že bych se mohla o svou radost a zkušenosti podělit a těm, kteří stále hledají svou cestu, podat pomocnou ruku nebo posvítit na cestě zvané život.

Věřím, že každý člověk má své vyšší poslání, avšak ne každý je ochoten jej naplnit. Věřím, že každý může být šťastný, ba dokonce, že je to tak trochu naše povinnost. Co je to vlastně RaDost? Ra = Bůh, radost by se tedy dala interpretovat jako dosti Boha a vzhledem k tomu, že jsem si jista, že každý z nás má v sobě Božské, je to pro nás vzkaz, že všeho, co potřebujeme k radosti, máme dost. Bůh = (S)tvořitel disponuje neomezenou mocí tvořit, protože ví (věří), že může.

A protože každý má v sobě esenci Boha, může být a taky je tedy každý schopen neomezeně tvořit! Je třeba si toto plně uvědomit v nejširším možném kontextu a významu tohoto sdělení. Pakliže toto přijmeme, pochopíme, že vše, co se nám děje, si tvoříme sami a tím pádem jsme i schopni vše svými rozhodnutími a činy měnit.

Pomohu vám se rozpomenout na to, co vlastně dávno víte a pak už to bude zase jenom na Vás!

Ze srdce,

Silvie