Ženská a mužská energie

13.04.2019

Pokud jsou obě energie harmonické a vyvážené, je to ideální stav pro existenci ve hmotě, a přitom s nejvyšším možným napojením na zdroj. Jednoduše řečeno taková bytost je propojená s univerzem a existující v hojnosti všeho.

Stále odněkud slyšíme, to je ženská energie, to je mužská energie, takto by to bylo ještě jasné, ale pak to přijde; tento muž má hodně ženské energie a naopak, tato žena má málo ženské energie...

Může mít žena vůbec málo ženské energie? Zcela jistě ne, jen projevy a principy mohou být mužské.

Někdo používá označení negativní a pozitivní, aktivní a pasivní. Všechna tato pojmenování mohou být pro některé příliš dynamické, protože všechna tato slova mají velmi silný význam, a tedy i vibraci. Což znamená, že tato slova vnímáme s větší intenzitou. To je v pořádku, ovšem u jedinců, kteří mají v těchto ohledech nějaké bloky, dané označení vyvolává ofenzivní či defenzivní reakci. Potom bude vnímání zmanipulované a mysl i tělo bude reagovat popuzeně. Zejména u těch, kterým to takzvaně brnká na tu správnou strunu. Navíc jsme spoustě slov postupem času vtiskli pejorativní význam a ten se poměrně silně otiskl i do kolektivního vědomí, čemuž se naše vnímání většinou přizpůsobuje. Jistě si můžeme říci, že je to jedno a když je někdo v důležitosti či vztahovačnosti, ať si je dotčen a uražen, ale dost možná, že Ti, kterým tyto informace přicházejí, je mají předávat dál, a to ideálně ve formě, která bude srozumitelná a akceptovatelná pro co nejširší okolí.

Opravdu důležité je, jakou kvalitu mají tyto energie. Energie, kterou mnozí nazývají ženskou, pasivní, či dokonce negativní se dá vnímat jako plynoucí, odpovídající - reakční. Prostorově ji můžeme vnímat jako vertikální - silný energetický sloup, přesahující naše tělo a ideálně s nejvyšší koncentrací ve středu těla na ose korunní čakra - perineum. Tato energie je napojená jak nahoru, tak i dolů. Má velmi silný spirituální potenciál. Umožňuje nám vnímat a cítit v širším kontextu. Dává nám schopnost milovat a soucítit. Je to energie přirozeného (pasivního) řádu, který může z horizontálního pohledu dokonce působit jako chaos. Z pragmatičtějšího hlediska určuje, jak moc jsme emotivní, jak silnou máme intuici, jak moc plyneme - jdou-li nám věci lehko, jak moc jsme přítomní, jak hluboce jsme soucitu schopni, milujeme-li a jsme-li milováni - určuje vztahy. Lidé s výrazně převažující vertikální energií jsou často velmi duchovní (nemusí tomu tak ale být), ale neschopní žít v materii.

Energie, často nazývaná mužskou, aktivní, pozitivní se dá vnímat zase jako aktivní, iniciační - akční. Prostorově je vnímatelná jako horizontální, ještě lépe lineární, opět přesahuje naše tělo a je důležité, kde je její centrum - tedy nejintenzivnější a nejsilnější energetický proud a v kterém místě (i když t" místo" je lehce zavádějící) protíná energii vertikální. Ne náhodou jistým způsobem kopíruje časovou osu a vnáší k nám kvalitu času. Díky této energii můžeme fungovat ve hmotě a s hmotou, má tedy materiální kvalitu. Místo, kde centrum této energie protíná energii vertikální, určuje náš vztah ke hmotě a zejména k penězům (mají velkou energii horizontální kvality). Je to energie naučeného - iniciovaného (aktivního) řádu. Lidé s výrazně převažující horizontální energií jsou velmi, až extremisticky materiální. Peníze určují jejich život.

Pokud jsou obě energie harmonické a vyvážené, je to ideální stav pro existenci ve hmotě, a přitom s nejvyšším možným napojením na zdroj (tady je důležité si uvědomit, že se jedná o nejvyšší možné napojení zároveň ve hmotě, a tudíž není absolutní). Jednoduše řečeno bytost propojená s univerzem a existující v hojnosti všeho.