Co znamená být ve své ženě

24.09.2017

Musíme opět otevřít svá srdce. To je základ pro to být ve své ženě, protože žena je milující, laskavá, pečující a intuitivní. Ano, toto jsou hlavní atributy ženskosti. K dokonalosti chybí již jen element přitažlivosti (sexappeal). A v čem tkví toto kouzlo?

Není tajemstvím, že každý člověk na Zemi má v sobě mužskou i ženskou část. U většiny z nás převládá ta či ona část, a to nezávisle na tom, zda je muž či žena. Samozřejmě ideální je, aby u ženy převládaly ženské energie a byla tedy ve své ženě a u muže naopak zase mužské energie. Toto bohužel velmi často bývá naopak. Jaký je důvod? Po dlouhý čas jsme se snažili udělat náš svět mužským. Svět plný kariéry, soupeření, boje, moci a peněz. Nebylo by na tom nic nepatřičného, kdyby nám to nezačalo přímo řídit životy. A namísto, abychom my byli ti, kdo zmíněné používají ke svému prospěchu, nechali jsme se tím ovládnout. Proč se tak stalo? Příliš velikou obavou z ženské síly. Ano, ženská energie je skutečně vemi silná, svým způsobem si dokáže podmanit mužskou energii a může být i ničivá. Na druhou stranu ženská energie je LÁSKA. Napadá Vás, jak je toto možné? Jak by láska mohla ničit? Vybrali jsme si svět duality, což znamená, že vše má svůj opak. Vesmír (Universum) - jak sám název napovídá je jednotný. My jsme součástí vesmíru, tedy musíme být také součástí této jednoty. Zdá se vám to rozporuplné? Pokud se na to díváme 3D pohledem, tak ano. Ale jakmile to prozkoumáme pozorněji, začnou na nás působit univerzální pravdy. Tady použiji jedno zdánlivé klišé - VŠE JE NIC A NIC JE VŠE - což můžeme nakonec použít na všechny protiklady (světlo je tma a tma je světlo). Když se skutečně otevřeme této pravdě, pocítíme něco zvláštního a hlubokého. To cítíme sílu jednoty, protože bez tmy bychom tady nevěděli, co je světlo, bez smutku bychom neznali radost a hlavně bychom nepoznali vášeň. Vášeň je typicky ženská, intuitivní a pozemská energie. Energie Země je víceméně ženská. A tady jsme u jádra problému. V prostředí, které je založeno na intuitiví energii, jsme se celou nekonečně dlouhou dobu snažili nastolit čistě mužský princip. Málem nás to stálo planetu, ale to je již jiné téma (Projekt Země). Celá planeta volá po návratu ženskosti, protože žena ví, co je to MILOVAT, neboť jen žena může dát nový život a může zprostředkovat tento cit muži. Jedině skrze lásku je umožněno propojit se s Bohem. A muži Boha hledají. Žena má schopnost skrze lásku vytvořit most, který zavede muže k Bohu, k sobě. Je potřeba si toto umění znovu osvojit a dát opět průchod lásce bez jakýchkoli omezení a pravidel. Musíme opět otevřít svá srdce. To je základ pro to být ve své ženě, protože žena je milující, laskavá, pečující a intuitivní. Ano, toto jsou hlavní atributy ženskosti. K dokonalosti chybí již jen element přitažlivosti (sexappeal). A v čem tkví toto kouzlo? V kráse? V "dokonalém" tělu? Jistě, ale efekt bude krátkodobý. To kouzlo je ve VĚDOMOSTI. Nemám na mysli znalosti, ale vědomí, vědomí sama sebe. V tom spočívá to největší kouzlo ženy.